Aký dopad má stigma na pacientov s duševnými poruchami?

Stigma je negatívne označovanie a "nálepkovanie" spojené s určitou vlastnosťou či okolnosťou.

web.JPG

Viac ako polovica ľudí s psychickými problémami nevyhľadá odbornú pomoc. Jedným z hlavných dôvodov je strach z odsúdenia, či zo straty práce.

Stigma má aj negatívny dopad na liečbu, pacienti často strácajú nádej, majú nízke sebavedomie, problémy vo vzťahoch v rodine i na pracovisku. Dôležitým negatívnym dôsledkom je aj zhoršenie sa symptómov a znížená šanca, že pacient bude pokračovať v liečbe.

Podľa National Alliance on Mental Illness v USA je pre redukciu predsudkov dôležité sa o téme PSYCHICKÉ ZDRAVIE rozprávať, vzdelávať sa, byť empatický a zrovnať závažnosť duševných chorôb s

fyzickými.

Zdroj: American Psychiatric Association