• Anna Valentová

Ako si pomôcť pri panickom záchvate?

Panickú poruchu a záchvaty sme si v jednom z našich článkov už prebrali. Dnes si povieme o tom, ako si pri nich môžeme sami pomôcť a podelím sa s vami aj o to, čo najviac pomáhalo mne.

Tieto metódy môžete kľudne využiť pri akýchkoľvek stresových situáciách, alebo inak psychicky náročných stavoch.

Dychové cvičenia

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa upokojiť, sú dýchacie cvičenia. Ak ich chceme uplatniť v záťažových situáciách, je dobré ich trénovať v kľudových stavoch.

Jeden z nich môže byť:

 1. Nadýchnite sa na 4 doby

 2. Zadržte dych na 4 doby

 3. Vydýchnite ústami na 6 dôb

 4. K nádychu môžete pripojiť zovretie dlane/ predmetu


Cieľom cvičenia je spomaliť dych, búšenie srdca a znížiť krvný tlak


Bezpečné miesto


Vytvorte si v hlave obraz miesta, v ktorom sa cítite bezpečne. Potom si predstavte, že sa v tomto mieste nachádzate. Kľudne si ho môžete nakresliť, prípadne vymodelovať.Päť vecí čo vidím, počujem, cítim a nahmatám


Toto cvičenie je zamerané na sprítomnenie seba s okolím, keďže pri panike strácame prehľad o realite a sme pohltení vlastnými myšlienkami a pocitmi. Preto je dôležité, aby sme sa dostali do prítomného okamihu a uvedomili si, že nám skutočne nič nehrozí.


Ako na to?

 1. Skúste si nájsť pokojné a bezpečné miesto, kde sa môžete pohodlne usadiť.

 2. Najskôr sa skúste zamerať na svoje zmysli a zabudnite na chvíľu na myseľ.

 3. Zamerajte sa na svoj dych a doprajte si pár hlbokých nádychov a výdychov, snažte sa sústrediť na svoj dych.

 4. Opakujte následné vety, ideálne nahlas (5-krát alebo viac):

 5. Práve teraz vidím...

 6. Práve teraz počujem...

 7. Práve teraz cítim...

 8. Práve teraz hmatám...

Veci sa môžu aj opakovať.


Senzorická stimulácia – typy

Táto technika je zameraná opäť na hmatové senzory:

 • Hra s pieskom, plastelínou, cestom

 • Masáž vlastných rúk voňavým krémom

 • Využitie kotviaceho predmetu (nosiť so sebou a v prípade zovrieť do dlane)


Rýchle stabilizačné techniky

 • Chyťte sa pevne stoličky, nohy zaprite o podložku, precíťte stabilitu

 • Skúste pomenovať predmety v miestnosti

 • V duchu vymenovať slová na každé písmeno abecedy alebo kategórie slov, napr. meno, mesto, šport.


Aplikácie

Taktiež existujú aplikácie zamerané na pomoc, ktoré si môžete stiahnuť do mobilu. Nájdete tam rady, ako prekonať záťažové situácie .

Medzi ne patria:


Tieto techniky sú zamerané na okamžité uvoľnenie sa pri panických záchvatoch, nie na dlhodobé riešenie choroby. Pri ťažkých situáciách sa tiež môžete obrátiť na linky pomoci. Ak máte dlhodobé problémy, s ktorými si neviete dať sami rady, je veľmi dôležité vyhľadať odbornú pomoc.