• Anna Malová

ARFID

ARFID je akronymom pre avoidant/restrictive food intake disorder, v preklade reštriktívna porucha príjmu potravy. Je to jedna z menej preskúmaných porúch príjmu potravy, často môže byť zamenená s mentálnou anorexiou. Výsledkom býva neraz strata váhy, no k reštrikcii dochádza kvôli strachu z udusenia, zvracania, smrti či z iných komplikii. V tom je zásadný rozdiel medzi ARFID a mentálnou anorexiou, pri ktorej je strach z jedla pre obavy z nadváhy.


Pacienti s ARFID dokážu pohodlne zjesť len určitú skupinu jedál. “Vyberavosť” môže spočívať vo vôni, chuti, textúre. Skúšanie nových jedál, alebo jedál mimo “bezpečnej” zóny prináša úzkosť a narúša každodenné fungovanie v živote.


Narušenie v stravovacích návykov spočíva v nezáujme o konzumáciu jedla, vyhýbanie sa jedlu, ktoré je považované za nebezpečné, výrazný je tiež strach z možných dôsledkov konzumácie. Denná konzumovaná strava nespĺňa nutričné/energetické potreby, čo môže mať za následok úbytok hmotnosti, prípadne nedostatočný rast u detí.


Tieto príznaky zároveň nemôžu vyplývať z nedostatku stravy či kúlturne zaužívaných postupov. V prípade, že sú tieto príznaky spojené s inými poruchami u pacienta, pre splnenie diagnostických kritérii musí prevyšovať závažnosť príznakov bežne spojenými s danou poruchou.


Pri výskyte akýchkoľvek symptómov je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. ARFID, rovnako ako iné poruchy príjmu potravy, si vyžadujú komplexnú liečbu. Ak neviete, ako vyhľadať pomoc, obrátiť sa tiež môžete na linky pomoci.