• Anna Malová

Bipolárna afektívna porucha

Výkyvy nálad sú bežnou záležitosťou našich životov. Prirodzene, máme obdobia, kedy sme smutní, či obdobia, kedy sa cítime ako najšťastnejší ľudia na svete. Ľudia trpiacimi bipolárnou poruchou však takéto výkyvy zažívajú na úplne inej úrovni.


Bipolárna porucha sa vyznačuje extrémnymi výkyvami nálad, ktoré zahrňujú epizódy extrémne dobrej nálady, tzv. mánie, prípadne hypománie, a depresívne epizódy. Manické epizódy sa na prvý pohľad nemusia zdať zásadne zlé, no do veľkej miery ovplyvňujú pacientovu schopnosť racionálne rozmýšľať. To môže viesť k strate finančných úspor, či k bankrotu. Počas depresívnych epizód sa pacienti zase cítia smutní, beznádejní, bez záujmu o okolie.


Fotograf: Ľudmila Ježová


K striedaniu epizód môže dochádzať zriedkakedy, či niekoľkokrát za rok. V obdobiach medzi epizódami pacienti málokedy prežívajú výrazné symptómy.


Bipolárnu poruchu delíme na tri základné druhy:

  • Bipolárna porucha I: Manická epizóda je nasledovaná depresívnou alebo hypomanickou epizódou. Manická epizóda môže viesť k odtrhnutiu od reality, tzv. psychóze.

  • Bipolárna porucha II: Striedanie sa hypomanických a depresívnych epizód.

  • Cyklotymia: Minimálne dva roky, prípadne jeden rok u detí, mnohých epizód hypomanických a depresívnych epizód.


Mánia a hypománia sú síce dva rozdielne druhy epizód, majú rovnaké symptómy. Zásadný rozdiel je v tom, že mánia do väčšej miery narúša každodenný život, než hypománia. Medzi základné príznaky patrí zvýšená energia, eufória, znížená potreba spánku, rozptýlenie a nevhodné rozhodnutia, ako napríklad bláznivé investície.


Depresívne epizódy sa prejavujú nespavosťou, únavou, zníženou alebo zvýšenou chuťou do jedla, pocitmy beznádeje, výčitiek, neschopnosťou sa sústrediť či myšlienkami na samovraždu.


Príznaky u detí a adolescentov

Bipolárna porucha je zvyčajne diagnostikovaná vo veku medzi 20-30 rokov, no vyskytnúť sa môže aj u mladších či starších ľudí. U detí a adolescentov je náročnejšie identifikovať, či určité príznaky sú znakmi normálnych výkyvov nálad, či výsledkom inej traumy či psychickej poruchy. Najdôležitejším príznakom u detí sú teda výkyvy nálad, ktoré sú závašnejšie, ako ich normálne výkyvy.


Kedy vyhľadať lekársku pomoc?

Mnohí ľudia s bipolárnou poruchou si neuvedomujú, ako moc im narúša každodenný život, či život ich milovaných. Mnohí ľudia si tiež manické a hypomanické epizódy plné eufórie užívajú, napriek tomu, že tieto epizódy sú vždy nasledované epizódou depresie, v mnohých prípadoch doprovodené tiež finančnými problémamy či narušenými vzťahmi.


Bipolárna porucha je síce boj na celý život, so správne nasadenými liekmi a psychoterapiou sa príznaky a výkyvy nálad dajú zmierniť, a viesť tak život, ktorý sa aspoň trochu podobá životu zdravých ľudí.


Zdroj: Mayo Clinic