• Anna Malová

Depresívna porucha

Updated: Jan 19


Depresívna porucha je často stotožňovaná so smútkom pri ťažkých životných situáciach. Príčina však nie je zrejmá, záleží nie len od osobnostných čŕt a prostredia, ale aj od genetických predispozícií.


Medzi výrazné príznaky depresívnej poruchy patrí smutná nálada počas väčšinu dňa, strata záujmov a pokles energie. Tiež dochádza k strate sebadôvery, bezdôvodným výčitkám a k zníženej chuti do jedla. Mnohé príznaky sa však prejavujú inak u detí a dospelých ľudí.


Príznaky u detí a mladistvých

U detí sa depresia prejavuje zväčša smútkom, podráždenosťou, úzkosťou, bolesťami bez fyzickej príčiny či odmietaním navštevovať školu. U mladistvých sa naviac vyskytujú pocity bezcennosti, hnevu, bývajú citlivejší, častokrát dochádza aj k zhoršeniu prospechu v škole. Kvôli pocitom nepochopenia sa môžu odtiahnuť od kamarátov, či používať alkohol a drogy na chvíľkové uvoľnenie negatívnych pocitov. U mladistvých sa v porovnaní s dospelými častejšie vyskytuje aj sebapoškodzovanie, varovnými znakmi je nosenie dlhého rukávu aj v horúčavách či skrabanie sa (rany počas procesu hojenia začnú svrbieť).


Príznaky u dospelých

U dospelých ľudí môže depresívna porucha ľahšie ostať bez povšimnutia, pretože príznaky sú zväčša menej nápadné. Častými sú zmeny osobnosti, zhoršenie pamäti, fyzická bolesť (ktorú si postihnutí často spojí so stárnutím), či strata chuti do jedla.


Samovražené myšlienky

Depresívna porucha je často doprevádzaná myšlienkami na samovraždu. Väčšinou vychádzajú z pocitov, že život nemá zmysel a zo silných pocitov bezcennosti. Niektorí ľudia vidia smrť ako jediný útek od bolesti, ktorú každodenne prežívajú. Je niekoľko varovných príznakov, ktoré si na blízkych môžme všimnúť a predísť tak v mnohých prípadoch straty milovaného.


Častým príznakom je rozprávanie o smrti a obklopovanie sa témami s ňou spojenými. Ľudia pred pokusom často darujú cenné veci blízkym a urovnávajú svoje záležitosti, aby rodine nespôsobili problémy. Varovným znakom je aj lúčenie sa s blízkymi, ako by ich už znovu stretnúť nemali.

Depresívnu poruchu nie je vždy ľahké spoznať na prvý pohľad. Treba si všímať varovné signály a požiadať o pomoc, keď máme pocit, že niečo nie je v poriadku. Kontakty na linky pomoci nájdete aj na našej stránke.


Zdroj: Mayo Clinic