• Tereza Laktišová

Dobrý a zlý vlk

Updated: Jul 22

Počuli ste už indiánske príslovie, že v každom z je dobrý aj zlý vlk?


To, že máme v sebe čosi dobré aj čosi zlé nám príde na prvý pohľad jasné. Ja osobne mám však pocit, že čo sa týka ľudskej psychiky, hranica sa stenčuje stále viac, až sa dá skoro povedať že každá vec je aj dobrá aj zlá.


K tejto úvahe ma nakopla jedna stať z knihy, a hoci bola pre veriacich, myslím si, že ju môže aplikovať každý bez ohľadu na vyznanie.


Autor v nej písal o tom, že naše slabé stránky sú len protikladom našich slabých, respektíve, že v každom našom nedostatku sa skrýva prednosť, ktorá len nie je správne nasmerovaná.


Napríklad, ak máme často pocit, že sme lepší než ostatní a máme vlastnú predstavu o veciach, sme pyšní ak túto svoju vlastnosť nevyužívame, ale ak ju využijeme, môžu sa nás stať lídri, pretože existujú aj ľudia, ktorí predstavu nemajú a majú naopak dobrú schopnosť ju uskutočňovať.


Ďalej ak nás trápi závisť, vždy je len ukazovateľom toho, že si ostatných všímame a že máme nejaké túžby, ktoré chcú byť v nás naplnené. Ak nás na druhom niečo štve a závidíme, je to len dôkazom toho, že stále žijeme a úplne sme neotupeli voči realite. Štvú nás veci ktoré si sami nevieme dovoliť a ktoré v nás ostávajú potlačené. Ak tieto túžby budú naplnené, budeme môcť svoju závisť premeniť na všímavosť a na dar ostatných povzbudzovať.


To isté platí nielen pre naše zlé vlastnosti, ale aj pre emócie ktoré v sebe zvykneme označiť a zlé.


Ak cítime hnev, je to signál, že sa chceme voči niečomu uchrániť a že niekto prekročil naše hranice, Môže to byť aj tak, že prenášame na druhých hnev ktorí cítime voči sebe. Ukazuje nám kedy s vecami niečo robiť, alebo nám ukáže kde je problém.


Ak cítime sklamanie, je to preto, že sme si realitu prifarbili a prikrášlili, a ak si ho dovolíme pocítiť, znamená to len, že máme stále možnosť vnímať realitu takú aká je, a vidieť rozdiel medzi našimi predstavami a realitou. Ak by sme zo svojho života vymazali sklamanie, budeme žiť vo svojom vymyslenom svete.


Naše telo je dokonalý stroj, a som presvedčená, že vie čo robí. Všetky tieto veci nemusia byť negatívne, lebo nám len ukazujú, že žijeme, že túžime po rozvoji, po naplnení. Ukazujú nám, čo je to byť človekom.


Povedať si a pracovať na tom je ale už druhá vec, preto dúfam že sa mne aj vám v tom bude dariť!