• Anna Semková

Duševné zdravie a psychotropné látky

Pod psychotropnými látkami označujeme látky, ktoré ovplyvňujú stav ľudskej psychiky. Môžeme pri tom hovoriť ako o liekoch, ktorými liečime duševné poruchy, tak aj o alkohole, drogách a iných látkach. Zatiaľ čo však lieky sú predpísané lekárom, tie zvyšné sú často užívané nekontrolovane, a značne ovplyvňujú naše duševné zdravie.

Psychotropné látky a sebamedikácia

Mnoho ľudí s duševnými chorobami alebo problémami (bez ohľadu na to, či si choroby sú alebo nie sú vedomí) často užívajú alkohol a drogy na sebamedikáciu. Tieto látky sú totiž v mnohých prípadoch známe uvoľňujúcimi či euforickými účinkami, ktoré sa môžu jednotlivcovi javiť ako východisko z ťažkej situácie.

Mnohé z týchto látok však majú i iné vplyvy na náladu, a po tých príjemných pocitoch nastávajú tie menej príjemné, od smútku až po agresiu. Jednotlivec tiež môže stratiť kontrolu nad samým sebou, robiť veci, ktoré by predtým nerobil, prípadne sa ich zdržal. V tých najhorších prípadoch to tak často môže vyústiť i do sebapoškodzovania, či samovražedných pokusov.

Fotografia: Ľudmila Ježová


Netreba zabúdať na to, že ak je naším cieľom pri užívaní sebamedikácia, problém v skutočnosti nie je riešený - pomoc treba hľadať na inom mieste.

Pomoc, či komplikácia?

Pokiaľ sa medikácia duševnej choroby alkoholom, drogami, či inými látkami stane veľmi častou, veľkým rizikom je tiež vznik závislostí. Závislosti tiež patria medzi duševné choroby, ich príznaky sú vážne a liečba je veľmi neľahká. Niektoré prieskumy uvádzajú, že určité duševné choroby sú so závislosťou úzko spojené, hoci pri uvádzaní vysvetlenia tohto javu sa štúdie už často rozchádzajú. Vieme však, že chronické užívanie psychotropných látok môže často viesť ku krátkodobým či dlhodobým zmenám v mozgovej činnosti, ktoré môžu opäť viesť k rôznym komplikáciám, paranoji, depresii, úzkosti, agresii či iným stavom.

Je teda dôležité, aby sme si uvedomili, kedy sa užívaním snažíme o seba medikáciu, a vyhľadali pomoc pred zhoršením situácie. V krízových situáciách sa môžete kedykoľvek obrátiť na bezplatné linky pomoci.

Zdroje: NIDA