• Anna Malová

Poruchy príjmu potravy

Updated: Jan 19

Aj keď sa poruchy príjmu potravy (PPP) vyskytujú zväčša u mladých dievčat, sú nebezpečné pre obe pohlavia a všetky socio-ekonomické vrstvy. Ako PPP označujeme napríklad mentálnu anorexiu, mentálnu bulímiu, ortorexiu, bigorexiu, záchvatové prejedanie sa a iné nešpecifické poruchy.


Mentálna anorexia

Charakteristické znaky tohto ochorenia sú strach z tučnoty, skreslené vnímanie vlastného tela, obmedzovanie sa v strave a odmietanie zdravej telesnej hmotnosti. Pacienti okrem extrémnemu zníženiu kalorického príjmu tiež využívajú k chudnutiu nadmerné cvičenie, laxatíva a zvracanie.


Pacienti sa často vyhýbajú určitým skupinám potravy alebo vynechávajú jedlá, majú tiež svoje “rituály” okolo jedla. Mentálna anorexia môže viesť až k psychotickým stavom a nedá sa vyvrátiť logickými argumentami či prosbami.


Fyzické symptómy mentálnej anorexie sú spojené s hladovaním. Často dochádza k únave, bolestiam hlavy, dehydratácie, vypadávaniu vlasov, nízkej tolerancii chladu. Častý je tiež tzv. Lanugo efekt, keď sa telo snaží chrániť pred chladom a telo je pokryté jemným ochlpením.
Mentálna bulímia

Pacienti s mentálnou bulímiou, podobne ako u mentálnej anorexie, majú strach z tučnoty a svoju sebahodnotu majú spojenú s váhou. Toto ochorenie je charakteristické záchvatovým prejedaním, kedy pacient skonzumuje neprimerané veľké množstvo jedla behom krátkej doby, nasledované kompenzáciou. Kompenzácia môže byť vo forme zvracania, zneužívania laxatív, hladovaním alebo nadmerným cvičením.


Aj pri mentálnej bulímii môže dôjsť k zdravotným komplikáciam ako je nepravidelný puls, tráviace problémy, dehydratácia či strata menštruácie.


Mentálna bulímia je samostatnou diagnózou, niekedy je však pokračovaním mentálnej anorexie.


Ortorexia


Ortorexia je ochorenie typické nezdravou posadnutosťou zdravým stravovaním sa. Pacienti odmietajú jesť jedlá, ktoré nie sú dostatočne “čisté” či zdravé, alebo jedlá, ktoré si neuvarili sami.


Typickými príznakmi sú prehnaný strach o kvalitu jedla, odmietanie konzumovať mnoho potravinových skupín, strach zo straty kontroly či prehnaná kritika stravovania sa ostatných.


Zdroj: Mayo Clinic, Chuť žiť