• Anna Valentová

Prečo sa ľudia sebapoškodzujú?

Updated: May 7

Prečo by si sám niekto ubližoval? Len s tým prestaň, nie je to normálne. Robíš to len pre pozornosť. To sú myšlienky, ktoré často chodia hlavou ľudí, ktorí nevedia, o čo sa jedná. Tak čo sebapoškodzovanie pre človeka vlastne znamená?

Je to násilie, ktoré si človek opakovane pácha sám na sebe.


Ľudia to väčšinou rodia preto, aby si uľavili od nejakej psychickej bolesti, potrestali sa, alebo získali nad sebou kontrolu. Asi znie zvláštne, že sa človeku uľaví, keď si fyzicky ublíži. To je spôsobené reakciami v tele, ku ktorým dochádza, keď si človek fyzicky ublíži. Pri fyzickej bolesti telo pre svoju ochranu vyplaví adrenalín, vďaka ktorému sa vyplavujú endorfíny, tzv. hormóny šťastia. Nech to znie akokoľvek absurdne, keď človek ublíži fyzicky, tak sa mu uľaví psychicky. Pocit úľavy je ale krátkodobý, a zvyčajne sa po tom dostaví pocit hanby a strach z toho, že si to niekto všimne. Najčastejšie sa sebapoškodzujú ľudia vo veku dospievania, ale môže sa vyskytnúť ako u detí, tak aj u dospelých.


Časté spôsoby sebapoškodzovania sú rezanie, škrabanie, udieranie sa vytrhávanie si vlasov, bodanie sa a spôsobovanie si popálenín. Sebapoškodzovanie je typické pre ľudí, ktorí trpia depresiou, bipolárnou afektívnou poruchou alebo inými poruchami osobnosti.

Na sebapoškodzovaní môže vzniknúť takzvaná nelátková závislosť, človek si na to môže veľmi ľahko navyknúť, a pri každej náročnejšej situácii si automaticky môže ublížiť.


Mýty o sebapoškodzovaní


1. Ľudia to robia pre pozornosť

Naozaj to ľudia nerobia pre to, aby si získali pozornosť ľudí a ľútosť. Aspoň to nie je bežná záležitosť. Skôr sa to ľudia snažia skrývať tým, že si ubližujú na miestach, ktoré nie sú viditeľné. Alebo rany zakrývajú napr. dlhými rukávmi.


2. Ľudia, ktorí sa sebapoškodzujú, chcú zomrieť.

To je tiež jeden z najčastejších mýtov. Ľudia si neubližujú za účelom spáchať samovraždu, väčšinou to robia za účelom si uľaviť od psychickej bolesti alebo sa potrestať, získať kontrolu.


Ak vy sami bojujete s sebapoškodzovaním alebo máte iné psychické problémy nebojte sa vyhľadať pomoc. Linky pomoci nájdete aj na našej stránke.