• Anna Semková

Schizofrénia

Schizofrénia je vážna mentálna porucha, ktorá sa vyznačuje tým, že pacienti interpretujú realitu abnormálne. Často je v spoločnosti vnímaná skreslene a nepresne cez stereotypy, ktoré však nebývajú vždy pravdivé. Vo výsledku sa pri schizofrénii môžu vyskytovať kombinácie rôznych javov - halucinácie, bludy a vážne narušené myslenie a chovanie, ktoré zasahuje do bežného fungovania a často ho znemožňuje.

Pacienti so schizofréniou si vyžadujú celoživotnú liečbu. Skoršia liečba môže pomôcť dostať symptómy pod kontrolu a tak zamedziť neskorším možným komplikáciám.

Symptómy

Schizofrénia v sebe zahŕňa viacero kognitívnych problémov, problémov s emóciami a chovaním. U každého sa môžu symptómy mierne odlišovať, no väčšinou ide okrem iného o bludy, halucinácie alebo dezorganizovaný slovný prejav.

Bludy: Ide o falošné presvedčenia, ktoré nemajú základ v realite. Napríklad môže byť pacient presvedčený o tom, že ho prenasledujú, že niektoré gestá alebo komentáre sú mierené na neho, že má nejakú výnimočnú schopnosť či je veľmi slávny, že je do neho niekto iný zamilovaný, či že sa má stať nejaké katastrofa. Bludy zažíva väčšina pacientov so schizofréniou.

Halucinácie: Najčastejšie pacienti vidia alebo počujú veci, ktoré neexistujú. Pre nich majú však plnú silu, pripadajú im rovnako, ako normálne zážitky. Halucinácie sa môžu týkať všetkých zmyslov, no najčastejšie ide o sluchové vnemy - najmä počúvanie hlasov.

Dezorganizovaný slovný prejav a myslenie: Dezorganizovaný slovný prejav je odvodený z dezorganizovaného myslenia - efektívna komunikácia môže byť narušená, odpovede sa môžu len čiastočne vzťahovať k otázkam, alebo sa k nim nemusia vzťahovať vôbec. Zriedkavo sa môže vyskytnúť skladanie nezmyselných slov, ktorým sa nedá rozumieť - word salad.

Abnormálne motorické chovanie: Môže sa ukazovať rôznymi spôsobmi, napríklad správaním pripomínajúcim detské bláznenie alebo nepredvídateľnou agitáciou. Nie je viazané ku nejakému konečnému cieľu, preto je náročné plniť úlohy. Vo výsledku sa môže vyskytnúť odpor k inštrukciám, nevhodná či bizarná poloha tela, zbytočný či prílišný pohyb.

Ďalšie negatívne symptómy: Redukovaná schopnosť fungovať normálne. Napríklad zanedbávanie osobnej hygieny, navonok strata emócií (žiaden očný kontakt, monotónny hlas, žiadne výrazy tváre). Tiež môžu pacienti stratiť záujem o každodenné aktivity, schopnosť pociťovať potešenie, či utiahnuť sa mimo sociálnych interakcií.

Symptómy sa samozrejme mierne líšia u tínedžerov. Všeobecne platí, že najčastejšie sa symptómy pacientov začínajú objavovať medzi dvadsiatkou a tridsiatkou. Je zriedkavé diagnostikovať schizofréniu dieťaťu, či ľuďom starším ako 45 rokov.

Kvôli svojmu skreslenému vnímaniu reality si často ľudia so schizofréniou nemusia uvedomiť, že potrebujú pomoc, a niečo nie je v norme, že ich ťažkosti majú základ porucha, ktorá si vyžaduje odbornú liečbu. Často tak táto povinnosť či uvedomenie padá na rodinu či blízkych v jeho okolí.

Schizofrénia je závažnou poruchou, no pri správnej liečbe je možné žiť život, ktorý sa aspoň z časti približuje životu ostatných ľudí.


Zdroje: MayoClinic