• Anna Valentová

Toxické vzťahy a duševné zdravie

Na začiatok by som rada začala vysvetlením, čo toxické vzťahy sú, i keď tento termín už mnohí z nás asi počuli. Ide o vzťahy, ktoré nie sú zdravé. Môže sa v nich vyskytovať psychické alebo fyzické násilie, manipulácia alebo iné škodlivé vzorce správania. Môžeme ich nájsť vo všetkých spoločenských vzťahoch, partnerských, rodinných, na pracovisku či školskom prostredí.


Ľudia nachádzajúci sa toxickom prostredí si túto skutočnosť často neuvedomujú, správanie manipulátora berú za normálne. Častokrát iné, zdravé vzorce správania ani nepoznajú. Toxický vzťah má teda dve strany, obeť a manipulátora.

Manipulátori sa často snažia obeť zmiasť do bodu, že začne o sebe pochybovať. Neustále podkopáva sebavedomie svojej “obete” a jej zdravý rozum. Takéto úmysly sa môžu skrývať v neustálom poukazovaní na to, že vaše správanie je hlúpe, a že bez neho nedokážete nič. Manipulátor robí všetko premyslene, plne si uvedomuje, čoho sa dopúšťa. Svojím správaním sa snaží získať, čo chce, ide mu hlavne o seba a svoje potreby a túžby.


A ako teda môže vplývať život v toxickom vzťahu na našu psychiku a zdravie?


Obete si o sebe môžu skutočne začať myslieť, a veriť, že nie sú dostatočne dobré, a že všetko, čo robia, je zlé. To môže vyústiť v silných pocitoch menejcennosti až depresie, taktiež je častý pocit strachu, čo môže viesť k úzkosti, panike.


Ako spoznať, že sa nachádzame v toxickom vzťahu?

  • Neustále vyvolávanie pocitu viny zo strany danej osoby

  • Prekrúcanie pravdy

  • Častá zmena rozhodnutí, dokonca ja z minúty na minútu

  • Prežívate obavy, keď máte o niečom rozhodnúť sami

  • Snaha vyhovieť druhej strane, ale to sa nikdy nepodarí

  • Pochybnosti o sebe, svojej pamäti

  • Nedokážete presne vyjadriť, čo sa deje vo vašom vzťahu.

Toxické vzťahy môžu negatívne ovplyvniť naše fyzické aj psychické zdravie. Toho následkom môžu byť aj problémy ako bolesti hlavy, zažívacie problémy a mnoho ďalších.


Ak máte podozrenie, že sa nachádzate v toxickom vzťahu, nebojte sa s tým obrátiť na niekoho blízkeho. Ak máte strach, vždy sa môžete obrátiť na linky pomoci, ktoré nájdete tu.